3. stretnutie Platformy pre spravodlivú transformáciu – pozvánka

Platforma pre spravodlivú transformáciu v mene Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku a Generálneho riaditeľstva pre energetiku Európskej komisie pozýva partnerov na 3. stretnutie Platformy pre spravodlivú transformáciu. Podujatie sa uskutoční online od 26. apríla do 29. apríla 2021. Na podujatie je možné sa registrovať na nasledovnom linku. (https://ec.europa.eu/info/events/just-transition-platform-meeting-coal-regions-virtual-week-and-carbon-intensive-regions-seminar-26-29-april-2021-2021-apr-26_sk)