Aktuality

Technická asistencia START

Iniciatíva EÚ pre uhoľné regióny v procese transformácie spúšťa novú výzvu na predkladanie žiadostí o získanie technickej pomoci START (Secretariat Technical Assistance to Regions in Transition). START

Read More »

Workshop k Pilieru 3 JTM

Dovoľujeme si Vás pozvať na workshop, ktorý je súčasť projektu Podpory pre implementáciu Mechanizmu spravodlivej transformácie na Slovensku na tému: Možnosti podpory v rámci Piliera 3

Read More »