Brownfieldy na hornej Nitre

V súvislosti s ukončením ťažby uhlia na hornej Nitre a potrebou následnej transformácie regiónu bolo identifikovaných sedem priemyselných oblastí, tzv. brownfieldov – lokalita bane Nováky, lokalita bane Cigeľ, lokalita bane Handlová, priemyselná zóna divízie BME Nováky, Tepelná elektráreň (TPP) Nováky, odkaliská TPP Nováky a mokrade a rybníky pri Koši a Novákoch.

Z dôvodu zistenia potenciálu využitia daných brownfieldov bola nevyhnutná ich analýza. Túto vykonala spoločnosť PricewaterhouseCoopers Advisory, s.r.o. (PwC) v rámci projektu „Obnova pozemkov a majetku a rozvoj sektorov so zlepšenými environmentálnymi dopadmi v uhoľnom regióne hornej Nitry“ na základe zmluvy s Generálnym riaditeľstvom pre podporu štrukturálnych reforiem (DG REFORM) Európskej komisie.

Výsledkom analýzy sú návrhy možností využitia území pre potenciálnych investorov v regióne, ktoré boli odprezentované zástupcami spoločnosti PwC už v novembri 2021.

S cieľom iniciovať diskusiu medzi zainteresovanými stranami o ďalších krokoch a možnostiach využitia predmetných brownfieldov, sa 14. júna 2022 v priestoroch Implementačnej jednotky horná Nitra (IJHN) v Novákoch uskutočnilo stretnutie zástupcov spoločnosti PwC, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) SR,  Slovenských Elektrární a.s. (SEAS), Hornonitrianskych baní Prievidza a.s. (HBP), mesta Nováky, mesta Prievidza, mesta Handlová, obce Cígel, občianskeho združenia Priatelia zeme – CEPA a zástupcov IJHN.

Budúci záujemcovia o využitie priemyselného areálu (brownfield) môžu priamo kontaktovať vlastníkov týchto území. Pre konkrétnejšie informácie je Vám k dispozícii tím Implementačnej jednotky horná Nitra (TSK).

Zjednodušenú verziu prezentácie Plánu využitia územia nájdete nižšie. Všetky dokumenty sú zverejnené so súhlasom spoločnosti PwC.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *