Desatoro riešení pre správcov verejných budov

Tím Plánu obnovy a odolnosti, v spolupráci s odborníkmi z platformy Budovy pre budúcnosť predstavili opatrenia na zníženie spotreby energie vo verejných budovách, ktorými je možné dosiahnuť až 20% úspor a spracovali tzv. Desatoro riešení, ktoré rýchlo a efektívne znížia spotrebu. Desatoro riešení pre správcov verejných budov tvoria rýchle a investične nenáročné opatrenia, ktoré je možné realizovať v krátkom čase, a to už do začiatku budúcej vykurovacej sezóny. 

Na Slovensku je viac než 15-tisíc verejných budov, a to najmä školy a administratívne budovy. V neobnovených, energeticky neefektívnych budovách tvorí spotreba energie na vykurovanie viac než 80 %. Najväčší potenciál pre znižovanie spotreby energií vo verejných budovách predstavujú práve opatrenia spojené s vykurovaním.

Dokument Desatoro riešení pre správcov verejných budov nájdete na webovom sídle Plánu obnovy: https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/2987/desatoro_rieseni_pre_spravcov_verejnych_budov.pdf  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *