Environmentálny fond vyhlásil výzvu na aktivity zásobovania pitnou vodou a čistenia komunálnych odpadových vôd pre obce do 2000 obyvateľov

O dotáciu môžu žiadať obce do 2000 obyvateľov, ktoré sa aspoň čiastočne nachádzajú v chránených územiach a Záujmové združenia právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, ktorých priemer počtu obyvateľov zo všetkých členov jedného záujmového združenia je do 2 000 obyvateľov, a ktorých členovia sú len obce, ktoré sa aspoň čiastočne nachádzajú v chránených územiach Zoznam oprávnených obcí je súčasťou Prílohy č. 2 k výzve.

Cieľom výzvy je zabezpečenie dodávky zdravotne bezpečnej pitnej vody bez negatívnych dopadov na zdravie obyvateľov a životné prostredie a zabezpečenie, aby vyčistené odpadové vody mali požadovanú úroveň podľa požiadaviek smernice Rady o čistení komunálnych odpadových vôd a nemali negatívny dopad na vodný ekosystém. Podrobnosti k výzve nájdete na stránke Envirofondu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *