Komisia pre Fond na spravodlivú transformáciu zasadala online

Za účasti zástupcov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, Ministerstva hospodárstva SR, Európskej komisie (EK), verejného a časti súkromného sektora a projektových kapacít z územia hornej Nitry sa začiatkom septembra uskutočnilo online zasadnutie tematickej komisie pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST), zriadenou pod Radou partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Zasadnutie sa konalo v rámci prípravy, riešenia a implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu, ako špecifického cieľa Operačného programu Slovensko. Odprezentované boli témy ako aktuálny priebeh prípravy Plánu spravodlivej transformácie (PST), návrh flagshipových projektových zámerov z verejného sektora, ich hodnotenie a predprojektová príprava.

Pri príprave PST, ktorý je povinným strategickým dokumentom pre čerpanie finančných prostriedkov z FST a nadväzuje na Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra (APHN), boli práve z APHN využité kapitoly a nájdené synergie. Hlavnou víziou zostáva to, že horná Nitra sa stane atraktívnym a sebestačným regiónom, kde sa bude ekonomika rozvíjať v symbióze s čistým životným prostredím a dobrým prepojením na iné ekonomické centrá.

V súvislosti s čerpaním prostriedkom z FST sa podarilo pre región hornej Nitry zozbierať, v rámci vyhlásenej nezáväznej online výzvy MIRRI SR z marca 2021, 173 projektových zámerov v hodnote 1,997 miliardy eur, s deklarovaním vytvorenia viac ako 12 630 nových pracovných miest.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *