Kontakty

Trenčiansky samosprávny kraj za účelom implementácie Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra zriadil Implementačnú jednotku horná Nitra, ktorá bola začlenená ako elokované pracovisko TSK pod odbor regionálneho rozvoja. Ide o analyticko – strategické pracovisko, zamerané na manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja s kapacitami realizujúcimi a koordinujúcimi implementáciu rozvojových iniciatív Európskej komisie, alebo špecifických priorít rozvoja na úrovni SR.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz,  kontakt: jtf@mirri.gov.sk