Návrh Programu Slovensko na roky 2021 – 2027 predložený na medzirezortné pripomienkové konanie

Operačný program Slovensko, ako základný programový dokument, ktorého schválenie je dôležitým predpokladom čerpania finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ bol na základe úlohy B.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 71 z 2. februára 2021 predložený na medzirezortné pripomienkové konanie pod názvom Návrh Programu Slovensko na roky 2021 – 2027. V prípade záujmu je možné daný materiál nájsť zverejnený na nasledovnom odkaze: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-207

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *