Pozvánka na podujatie: Čistejšie ovzdušie v našich obciach 07. – 09. september 2022

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR vás pozývajú na konferenciu pod názvom: Čistejšie ovzdušie v našich obciach – ako na to?

Podujatie sa uskutoční v termíne 07. – 09. Septembra 2022 v lokalite na severe Slovenska (bude ešte upresnené)

CIEĽ KONFERENCIE:

Cieľom organizátorov konferencie je poukázať na možnosti zlepšenia kvality ovzdušia v obciach.
Podané budú aktuálne informácie o možnostiach zlepšenia kvality ovzdušia v súvislosti s vykurovaním
domácností a potenciálnymi energetickými úsporami, poskytne sa priestor na diskusiu ku konkrétnym témam ako sú napr. aktuálny stav v zmenách legislatívy ochrany ovzdušia, nastavenie systému povoľovacích a kontrolných mechanizmov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, plánovacie nástroje a ich uplatňovanie, riešenia zamerané na dosiahnutie energetických úspor domácností a
hľadanie synergie v rámci financovania opatrení.
Konferencia je určená hlavne zástupcom orgánov samosprávy a štátnej správy, ktorí môžu pri
zlepšovaní kvality ovzdušia zohrať kľúčovú úlohu. Dôležité je apelovať na obyvateľstvo a podporiť
pozitívnu zmenu správania sa v súvislosti s minimalizovaním emisií do ovzdušia z vykurovania
v domácnostiach, ako aj aktívneho využívania legislatívnych a ekonomických nástrojov.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Účasť na konferencii je bezplatná. Podujatie je hradené z finančných prostriedkov projektu LIFE IP –
„Zlepšenie kvality ovzdušia“
, ktoré pokrývajú náklady na organizáciu konferencie, prenájom kongresových priestorov a techniky, občerstvenie, obed, večeru počas podujatia a ubytovanie. V prípade naplnenia
kapacity účastníkov stanovenej na podujatie, si organizátori vyhradzujú právo uzatvorenia registrácie
na konferenciu pred uvedeným termínom (19. 8. 2022).

Prihlášku na konferenciu a ďaľšie informácie nájdete na tomto odkaze.

Kontakt na organizátora:

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica,
Ing. Slávka Štroffeková, e-mail: slavka.stroffekova@sazp.sk, tel. 048/437 42 59, mobil: 0907 673 976

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *