POZVÁNKA na podujatie – „Launch of InvestEU in the Slovak Republic – booster for investments for green, digital and fair economy“.

InvestEU roadshow, teda predstavenie programu InvestEU, prichádza aj na Slovensko a už 29.06.2022 sa dozviete viac o tom, čo prináša nový investičný program EU, kde hlavnými implementujucími partnermi sú Európska investičná banka (EIB) a Európský investičný fond (EIF).

V doobedňajšom programe bude zo strany predstaviteľov EIB prezentovaná technická asistencia ELENA, ktorá predstavuje možnosť financovania projektovej prípravy pri zámeroch z oblasti znižovania energetickej náročnosti.

V poobedňajšom programe bude prezentovaný samotný program InvestEU.

InvestEU je program spájajúci viaceré európske finančné nástroje, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na podporu investícií v EÚ. V nadväznosti na úspech Európskeho fondu pre strategické investície sa program zameriava na mobilizáciu verejných a súkromných investícií v Únii prostredníctvom rozpočtovej záruky EÚ vo výške 26,2 miliardy EUR. Touto rozpočtovou zárukou sa podporia investičné projekty finančných partnerov, akými sú skupina EIB, národné podporné banky a medzinárodné finančné inštitúcie. InvestEU tak má potenciál prilákať v rozpočtovom období 2021 – 2027 verejné a súkromné zdroje na stimuláciu investícií v celej EÚ.

Program InvestEU podporuje tieto 4 hlavné segmenty politiky („okná“):

  • Udržateľná infraštruktúra (napríklad projekty v oblasti udržateľnej energetiky, digitálnej pripojiteľnosti, dopravy a obehového hospodárstva).
  • Výskum, inovácia a digitalizácia (napríklad využívanie výsledkov výskumu na trhoch, projekty v oblasti umelej inteligencie).
  • Malé a stredné podniky (MSP) (uľahčenie prístupu MSP k financovaniu).
  • Sociálne investície a zručnosti (napríklad projekty v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, sociálneho bývania a zdravotnej starostlivosti).

Podrobnejšie informácie a link s registráciou najdete na následovnom odkaze: https://events.eib.org/event/6962d61a-8b23-4b20-af43-7844f91c7404/websitePage:9d6d23f5-8634-48e3-8c4b-76df9051f068

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *