POZVÁNKA na podujatie – Modrozelené riešenie pre obce a domácnosti

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou (SPU) v Nitre vás pozýva na podujatie: „Modrozelené riešenia pre obce a domácnosti“. Podujatie je venované primárne predstaviteľom samosprávy a ďalším účastníkom, ktorí sa zaujímajú o „prírode blízke“ riešenia v oblasti zelenej a modrej infraštruktúry a alternatívne ekologické riešenia pri čistení odpadových vôd v obciach a domácnostiach.  

Na podujatí sa môžete inšpirovať príkladmi vhodných riešení modrej a zelenej infraštruktúry pre obce, dozviete sa o výhodách vegetačných čistiarní odpadových vôd ako prírodnej alternatívy tradičných technológií, skúsenostiach s ich prevádzkou na Slovensku a v zahraničí a možnostiach financovania takýchto riešení v období rokov 2022-2030. 

Prednášajúci: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. 

Termín: 06.06. 2022 o 10:00 

Miesto:  Mestský úrad, Námestie SNP č. 212/4, 958 01 PARTIZÁNSKE (veľká zasadačka)

Forma: podujatia sa môžete zúčastniť osobne alebo online, prostredníctvom pripojenia sa na link:

meet.google.com/osq-gpgu-upx

(pri online prihlásení, uveďte prosím svoje meno) 

Organizátormi podujatia za SPU sú: Ústav krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre 

Účasť na podujatí je bezplatná.

Registrácia: v prípade záujmu, svoju účasť na podujatí potvrďte, prosím, najneskôr do 02.06. 2022 na e-mail: kregionalistiky@gmail.com a uveďte formu účasti (osobne/online). 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.