Prioritou župy v rámci Plánu spravodlivej transformácie sú investície do kvality života ľudí na hornej Nitre

Dňa 20.01.2022 sa na pôde Trenčianskeho samospravávneho kraja (TSK) konalo pracovné stretnutie k tzv. Plánu spravodlivej transformácie (PST), ktorý bude súčasťou Operačného programu Slovensko. Vypracovanie PST je podmienkou čerpania finančných prostriedkov z Fondu spravodlivej transformácie (FST), ktorý je novým fondom Európskej únie (EÚ), ktorý umožňuje regiónom EÚ a ich obyvateľom riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky spôsobené transformáciou a plnením energetického a klimatického cieľa Únie do roku 2030 a dosahovania klimaticky neutrálneho hospodárstva Únie do roku 2050 na základe tzv. Parížskej dohody. Parížska dohoda o zmene klímy je rámcovým dohovorom Organizácie spojených národov a ako taká prvou všeobecnou, právne záväznou  celosvetovou dohodou v tejt oblasti. Bola podpísaná 22. apríla 2016 a Európska únia ju ratifikovala 5. októbra 2016.

Stretnutie sa uskutočnilo za účasti zástupcov TSK vrátane Implementačnej jednotky horná Nitra a Ministerstva investícií, regionalného rozvoja a informatizácie SR.

Podrobnejšie informácie o pracovnom stretnutí sú uvedené na nasledovnom linku:

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2022/prioritou-zupy-v-ramci-planu-spravodlivej-transformacie-su-investicie- do-kvality-zivota-ludi-na-hornej-nitre.html?page_id=885143


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *