Samosprávy majú možnosť získať dodatočný príspevok na zazmluvnené projekty z IROP

Dodatočný príspevok pre projekty zazmluvnené v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je reakciou na navyšovanie cien tovarov, problémy s ich dodávkami, nedostatkom pracovných síl a pod. v dôsledku pandémie COVID-19 a prebiehajúceho vojnového konfliktu
na Ukrajine.

Podpora je zameraná na projekty zazmluvnené v rámci hodnotiacich kôl výziev, ktoré boli uzavreté od 12.3.2020 do 30.4.2022, a v ktorých priemerná investičná náročnosť na projekt presahuje sumu viac ako 250 000 €. Prijímateľ, ktorý má nárok na uvedený príspevok predkladá Žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP formou poskytnutia dodatočného príspevku.

Podrobnejšie informácie a dotknuté dokumenty

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *