Spolupráca so samosprávami hornej Nitry a technická asistencia v oblasti energetickej efektívnosti

Dňa 15. marca 2022 sa v priestoroch Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi konalo pracovné stretnutie zástupcov Ministerstva investícií, regionalného rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) a Trenčianskeho samospravávneho kraja (TSK) so zástupcami samospráv hornej Nitry a následne pracovný workshop k téme energetickej efektívnosti na území regiónu horná Nitra.

V prvej časti podujatia zúčastnení komunikovali stav prípravy programových dokumentov pre programové obdobie 2021 – 2027, aktuálny stav implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu (FST) a informácie k novej metodike Integrovaných územých stratégií (IÚS) a Integrovaných územných investícií (IÚI) v reflektovaní na potreby regiónu hornej Nitry. Napomôcť transformácii hornej Nitry by malo tiež zriadenie implementačnej pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov samospráv, sociálnych partnerov a podnikateľov. Jej úlohou bude jednak nastavenie jednotlivých procesov, ako aj vyšpecifikovanie priorít regiónu v súlade s FST, ktoré napomôžu pri výbere jednotlivých prínosných projektov.

V druhej časti zástupcovia MIRRI SR a Európskej investičnej banky prezentovali možnosti technickej asistencie programov Target (Technical Assistance facility for a Green Energy Transition) a ELENA (European Local ENergy Assistance), týkajúcich sa energetickej efektívnosti. Záverom boli dohodnuté akčné kroky na zabezpečenie technickej asistencie pre energetickú efektivitu regiónu a harmonogram ďalších krokov pri skvalitňovaní projektových zásobníkov a príprave projektov energetickej efektívnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *