Technická asistencia START

Iniciatíva EÚ pre uhoľné regióny v procese transformácie spúšťa novú výzvu na predkladanie žiadostí o získanie technickej pomoci START (Secretariat Technical Assistance to Regions in Transition).

START je nástroj technickej asistencie na podporu úsilia o dekarbonizáciu, diverzifikáciu hospodárskych aktivít a napredovanie v sociálnom rozvoji. Jeho cieľom je vyplniť medzery a doplniť ďalšie nástroje technickej pomoci a budovania kapacít.

Výzva na predkladanie žiadostí START bude otvorená od 17. októbra 2022 do 16. decembra 2022, pričom poskytovanie asistencie sa plánuje začať na jar 2023. Podpora zvyčajne trvá 50 – 100 „osobo-dní“ poskytovaných počas 6 – 10 mesiacov a je založená na kombinácii osobných a on-line mechanizmov. Tie môžu zahŕňať plánované návštevy, dialógy a stretnutia, workshopy a webináre, analýzy a výskum a špecializované odborné poradenstvo.  START má prístup ku sieti odborníkov v členských štátoch, ktorá pomáha pri poskytovaní podpory a zároveň prináša miestne poznatky.

Typickými žiadateľmi sú orgány verejnej správy alebo organizácie občianskej spoločnosti, vítaní sú najmä menší regionálni aktéri, ako samosprávy, združenia obcí a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré aktívne prispievajú k transformačným procesom. To však nevylučuje spoluprácu s orgánmi na národnej úrovni alebo začlenenie iných relevantných regionálnych a miestnych aktérov.

K dispozícií sú aj 30 minútové bilaterálne konzultácie, tzv. START consultation clin, na ktorých je možné prediskutovať svoje nápady, potreby, otázky a získať viac informácií, či poradenstvo k príprave žiadosti. Na tieto konzultácie je nutné sa vopred registrovať: prebiehajú online (25-26 október) alebo priamo v Bruseli. Prípadne otázky je možné zodpovedať aj mailom:  secretariat@coalregions.eu (predmet “START: query”).

Počas predošlých 2 rokov poskytol  START podporu siedmym regiónom a pokryl širokú škálu tém (najmä rozvoj stratégie, riadenia, konzultácie so zainteresovanými stranami, súdržnosť a odolnosť komunít; identifikácia a posudzovanie projektov).

Žiadatelia by sa mali o výsledku dozvedieť najneskôr do marca 2023. Začiatok poskytovania služieb sa očakáva na jar 2023. Viac informácií nájdete na tomto linku v anglickom jazyku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *