Trenčiansky samosprávny kraj spúšťa pripomienkovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja do roku 2030

TSK v spolupráci s STU Bratislava vypracovali pracovný návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHRSR) Trenčianskeho kraja na roky 2022 – 2030.

Dokument je otvoreným pracovným materiálom. Jeho obsahom je analytická časť, návrh vízie, prioritných oblastí, globálnych a špecifických cieľov, tematických cieľov (opatrení), ktorými sa bude kraj riadiť vo svojom rozvoji,  aktivitách a investičných zámeroch do roku 2030.

Vízia bola spracovaná na základe podkladov zozbieraných na celom území kraja. Popisuje ideálny stav,  ktorý chceme dosiahnuť. 

Jedným z dôležitých procesov v príprave dokumentu je verejné prerokovanie strategickej časti PHRSR a zapracovanie pripomienok občanov do dokumentu. Pripomienky je možné predkladať elektronicky prostredníctvom online formulára, v prípade, že nie je možné využiť online formulár, pripomienky je možné predložiť poštou na adresu Úradu TSK.

Materiál môže pripomienkovať verejnosť prostredníctvom online formulára do 15.8.2022.

Formulár a odkaz na schválenu časť PHSR nájdete na webovom sídle TSK: https://www.tsk.sk/regionalny-rozvoj/strategicke-dokumenty/program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-na-roky-2013-2023/trenciansky-samospravny-kraj-spusta-pripomienkovanie-programu-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvoja-do-roku-2030.html?page_id=950792

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *