Dňa 12. januára 2022 vláda SR schválila svojím uznesením č. 19/2022 druhú aktualizáciu Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

 Schválený materiál je aktualizáciou Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra (ďalej len „Akčného plánu“), ktorý bol vypracovaný na základe úlohy C.1. z uznesenia vlády SR č. 580 z 12. decembra 2018. Cieľom strategického dokumentu, Akčného plánu, je zabezpečiť diverzifikáciu ekonomiky regiónu horná Nitra s využitím existujúcich ekonomických, sociálnych a inštitucionálnych štruktúr s cieľom minimalizovať negatívne dopady transformácie územia. Transformácia regiónu je dlhodobým a kontinuálnym procesom, na základe čoho je Akčný plán každoročne aktualizovaný. Aktualizácia Akčného plánu za rok 2020 bola schválená vládou SR 7. januára 2021.

Dôležitým prvkom pri tejto aktualizácii Akčného plánu bolo formálne vytvorenie Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorým Európska komisia vyčlenila finančné prostriedky na transformáciu aj pre oblasť hornej Nitry.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *