Workshop k Pilieru 3 JTM

Dovoľujeme si Vás pozvať na workshop, ktorý je súčasť projektu Podpory pre implementáciu Mechanizmu spravodlivej transformácie na Slovensku na tému:

Možnosti podpory v rámci Piliera 3 Mechanizmu spravodlivej transformácie

Workshop sa uskutoční dňa 22. septembra 2022 od 13:00 do 15:30 v online formáte prostredníctvom platformy Microsoft Teams, ktorá sa využíva aj pri online stretnutiach regionálnych pracovných skupín pre spravodlivú transformáciu. Link na prihlásenie sa nájdete v online pozvánke.


Workshop je prístupný pre všetkých členov regionálnych pracovných skupín a podľa potreby ďalších prizvaných účastníkov, predovšetkým pre subjekty pripravujúce projekty, ktoré by mohli mať záujem využiť návratné formy pomoci v rámci Piliera 3.

Link na prihlásenie

ID schôdze: 388 538 216 82

Prístupový kód: 8KhfQF


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *