Aktuality

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu regionálnych projektov pre samosprávne kraje, obce zahrnuté do území udržateľného mestského ...
Mladí ľudia a ich organizácie sa môžu zapojiť do výzvy projektu EUTeens4Green a získať tak podporu až do výšky 10 000 €.
Dňa 19. septembra júna 2022 sa konalo zasadnutie Tematickej komisie pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST) zriadenej pod Radou partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za účasti zástupcov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, Európskej komisie ...
Dovoľujeme si Vás pozvať na webinár, ktorý sa uskutoční dňa 27. septembra 2022 od 9:00 do 11:00 h v online formáte prostredníctvom platformy Microsoft Teams.
Dovoľujeme si Vás informovať o online podujatí organizovanom Európskou komisiou pre subjekty verejnej správy k III. pilieru Mechanizmu spravodlivej transformácie, ktoré sa uskutoční 14.9.2022.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako orgán zodpovedný za prípravu Plánu spravodlivej transformácie územia Slovenska zverejnilo letný newsletter e-mailovou formou.
Vlastník/spoluvlastník staršieho rodinného domu bude môcť od polovice októbra 2022 žiadať o príspevok z Plánu obnovy a odolnosti SR na jeho rekonštrukciu.
Kontaktné centrá Prievidza a Nováky Vás v rámci národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra pozývajú na podujatie zamerané na zachovávanie baníckych tradícii, ktoré sa uskutoční počas Baníckeho jarmoku v Prievidzi v spolupráci s Hornonitrianskym baníckym spolkom.
O dotáciu môžu žiadať obce do 2000 obyvateľov, ktoré sa aspoň čiastočne nachádzajú v chránených územiach a Záujmové združenia právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, ktorých priemer počtu obyvateľov zo všetkých členov jedného záujmového združenia je do 2 000 obyvateľov, a ktorých členovia ...
<< < 2 3 4 5 6 > >>