Aktuality

TSK v spolupráci s STU Bratislava vypracovali pracovný návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHRSR) Trenčianskeho kraja na roky 2022 – 2030.
K priebehu prípravy Plánu spravodlivej transformácie, mechanizmu podpory a dopadom transformácie hovorí Peter Balík, generálny riaditeľ sekcie inovácií, strategických investícií a analýz Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo prvú výzvu na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov z plánu obnovy v objeme 120 miliónov eur.
Spoločnosť Brose Prievidza slávnostne odovzdala európske certifikáty odbornej spôsobilosti za účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku ďalším študentom SOŠ Prievidza a SOŠ Handlová zapojeným do systému duálneho vzdelávania. 
Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online podujatie s názvom Má vodík v doprave budúcnosť?, ktoré sa uskutoční 24. júna 2022 v čase od 10:00 do 11:30 hod..
InvestEU roadshow, teda predstavenie programu InvestEU, prichádza aj na Slovensko a už 29.06.2022 sa dozviete viac o tom, čo prináša nový investičný program EU, kde hlavnými implementujucími partnermi sú Európska investičná banka (EIB) a Európský investičný fond (EIF).
Dňa 16. júna 2022 zasadala Tematická komisia pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST) zriadená pod Radou partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za online účasti zástupcov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, Európskej komisie (EK), konzultačnej ...
V súvislosti s ukončením ťažby uhlia na hornej Nitre a potrebou následnej transformácie regiónu bolo identifikovaných sedem priemyselných oblastí, tzv. brownfieldov – lokalita bane Nováky, lokalita bane Cigeľ, lokalita bane Handlová, priemyselná zóna divízie BME Nováky, Tepelná elektráreň (TPP) ...
Zástupcovia Implementačnej jednotky horná Nitra sa 29. apríla zúčastnili rokovania mesta Partizánske so zástupcom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré sa konalo v súvislosti s aktívnou prípravou samosprávy na čerpanie pomoci z Fondu na spravodlivú ...
Platforma pre spravodlivú transformáciu v mene Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku a Generálneho riaditeľstva pre energetiku Európskej komisie pozýva partnerov na 5. stretnutie Platformy pre spravodlivú transformáciu.
<< < 2 3 4 5 6 > >>