Transformácia hornej Nitry

Vízia:

Horná Nitra ako atraktívny a sebestačný región s rozvojom ekonomických činností v symbióze s čistým životným prostredím, ktorý je prepojený s ostatnými ekonomickými centrami v rámci Slovenska a Európskej únie.


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti.
MAS Žiar vyhlasuje Výzvu MAS_059/6.3/1 (výzva zameraná na malých poľnohospodárov)MAS Žiar vyhlasuje Výzvu MAS_059/6.3/1 (výzva zameraná na malých poľnohospodárov).
Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti.