Transformácia hornej Nitry

Vízia:

Horná Nitra ako atraktívny a sebestačný región s rozvojom ekonomických činností v symbióze s čistým životným prostredím, ktorý je prepojený s ostatnými ekonomickými centrami v rámci Slovenska a Európskej únie.


Dňa 20. septembra 2023 sa v priestoroch Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry konala diskusia k pripravovanej výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívanie OZE vo verejných budovách.
Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST) zasadala už po štvrtýkrát, v Historickej budove Národnej rady SR v Bratislave, dňa 19. septembra 2023.
Stredné odborné školy v okrese Prievidza a Partizánske, oprávnené v rámci výzvy na podporu komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania z Fondu na spravodlivú transformáciu, sa pripravujú na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na svoje projekty.