Transformácia hornej Nitry

Vízia:

Horná Nitra ako atraktívny a sebestačný región s rozvojom ekonomických činností v symbióze s čistým životným prostredím, ktorý je prepojený s ostatnými ekonomickými centrami v rámci Slovenska a Európskej únie.


Implementačná jednotka horná Nitra v pravidelných intervaloch zverejňuje na svojej stránke v časti Financovanie možnosti získania finančných prostriedkov pre projekty z rôznych oblastí.
Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Trnavskou univerzitou v Trnave Vás pozývajú na odbornú konferenciu pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Konferencia V dňoch 18-19. októbra sa v Karlovarskom kraji konala medzinárodná konferencia "Sokolovsko Inspires", ktorej sa zúčastnila aj zástupkyňa Implementačnej jednotky horná Nitra.