Transformácia hornej Nitry

Vízia:

Horná Nitra ako atraktívny a sebestačný región s rozvojom ekonomických činností v symbióze s čistým životným prostredím, ktorý je prepojený s ostatnými ekonomickými centrami v rámci Slovenska a Európskej únie.


Konzultačná spoločnosť PricewaterhouseCoopers Advisory, s.r.o. v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR si Vás dovoľuje pozvať na webinár pod názvom: "Možnosti podpory v rámci Piliera 3 Mechanizmu spravodlivej transformácie – Public Sector Loan Facility".
Iniciatíva EÚ pre uhoľné regióny v transformácii spustila ďalšie kolo technickej asistencie "START" (Secretariat Technical Assistance to Regions in Transition) na podporu transformácie uhoľných regiónov (resp. regiónov naviazaných na ťažbu lignitu, rašeliny a roponosných bridlíc).
Veselé Vianoce Tím Implementačnej jednotky horná Nitra praje všetkým spolupracovníkom, partnerom, klientom príjemné prežitie nadchádzajúcich sviatočných dní, veľa šťastia, zdravia, lásky a úspechov v novom roku 2024!