Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti.
MAS Žiar vyhlasuje Výzvu MAS_059/6.3/1 (výzva zameraná na malých poľnohospodárov)MAS Žiar vyhlasuje Výzvu MAS_059/6.3/1 (výzva zameraná na malých poľnohospodárov).
Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti.
MAS Žiar vyhlasuje Výzvu MAS_059/6.3/1 (výzva zameraná na malých poľnohospodárov).
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo kompletný harmonogram plánovaných výziev na rok 2023.
Podniky môžu požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo najnovší newsletter k téme prípravy a implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu formou e-mailu. Newsletter preto zverejňujeme aj na našom webovom sídle. Prečítať a prípadne stiahnuť si ho môžete nižšie.
Rada Partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) na svojom online zasadnutí dňa 19.12.2022 schválila Integrovanú územnú stratégiu TSK pre programové obdobie 2021 – 2027.
Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR po schválení Programu Slovensko 2021 – 2027 Európskou komisiou, ku ktorému došlo 23.11.2022, zverejnilo brožúru pod názvom „Tvoríme lepšie Slovensko“.
Cieľom výzvy je poskytnúť dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny.
<< < 1 2 3 4 5 > >>