Aktuality

Konzultačná spoločnosť PricewaterhouseCoopers Advisory, s.r.o. v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR si Vás dovoľuje pozvať na webinár pod názvom: "Možnosti podpory v rámci Piliera 3 Mechanizmu spravodlivej transformácie – Public Sector Loan Facility".
Iniciatíva EÚ pre uhoľné regióny v transformácii spustila ďalšie kolo technickej asistencie "START" (Secretariat Technical Assistance to Regions in Transition) na podporu transformácie uhoľných regiónov (resp. regiónov naviazaných na ťažbu lignitu, rašeliny a roponosných bridlíc).
Veselé Vianoce Tím Implementačnej jednotky horná Nitra praje všetkým spolupracovníkom, partnerom, klientom príjemné prežitie nadchádzajúcich sviatočných dní, veľa šťastia, zdravia, lásky a úspechov v novom roku 2024!
V časti Financovanie boli aktualizované informácie k možnostiam podpory projektov z rôznych zdrojov k termínu 20. december 2023.
Európska komisia schválila v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci predĺženie a zmenu slovenského opatrenia zameraného na zmiernenie dôsledkov zatvorenia uhoľných baní na hornej Nitre na zamestnancov.
Implementačná jednotka horná Nitra v pravidelných intervaloch zverejňuje na svojej web stránke v časti Financovanie možnosti získania finančných prostriedkov pre projekty z rôznych oblastí.
Implementačná jednotka horná Nitra v pravidelných intervaloch zverejňuje na svojej stránke v časti Financovanie možnosti získania finančných prostriedkov pre projekty z rôznych oblastí.
Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Trnavskou univerzitou v Trnave Vás pozývajú na odbornú konferenciu pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Konferencia V dňoch 18-19. októbra sa v Karlovarskom kraji konala medzinárodná konferencia "Sokolovsko Inspires", ktorej sa zúčastnila aj zástupkyňa Implementačnej jednotky horná Nitra.
V utorok 17. októbra sa v Bratislave uskutočnil informačný deň k technickej asistencii Európskej investičnej banky (EIB) ELENA.
<< < 1 2 3 4 5 > >>