Kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj za účelom implementácie Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra zriadil Implementačnú jednotku horná Nitra, ktorá bola začlenená ako elokované pracovisko TSK pod odbor regionálneho rozvoja. Ide o analyticko – strategické pracovisko, zamerané na manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja s kapacitami realizujúcimi a koordinujúcimi implementáciu rozvojových iniciatív Európskej komisie, alebo špecifických priorít rozvoja na úrovni SR.

 

Rýchly kontakt

lepsiahornanitra@tsk.sk

 

Projektoví manažéri

Mgr. Dávid Cigánik, MBA, +421-901 918 031 , david.ciganik@tsk.sk

 

Ing. Magdaléna Švorcová, +421-901 918 032 , magdalena.svorcova@tsk.sk

 

Ing. Jana Kupková, +421-901 918 062 , jana.kupkova@tsk.sk

 

Ing. Lucia Greschnerová, +421-901 918 063 , lucia.greschnerova@tsk.sk

 

Ing. Patrik Čavojský, +421- 901 918 064 , patrik.cavojsky@tsk.sk

 

Ing. Anna Žiaková, +421- 901 918 065, anna.ziakova@tsk.sk

 

Mgr. Ida Šestáková, +421- 901 918 066, ida.sestakova@tsk.sk

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz, kontakt: jtf@mirri.gov.sk