Potenciál brownfieldov na hornej Nitre

Informácie:

V súvislosti s ukončením ťažby uhlia na hornej Nitre a potrebou následnej transformácie regiónu bolo identifikovaných sedem priemyselných oblastí, tzv. brownfieldov:

  • lokalita bane Nováky,
  • lokalita bane Cigeľ,
  • lokalita bane Handlová,
  • priemyselná zóna divízie BME Nováky,
  • tepelná elektráreň (TPP) Nováky – priemyselný park v Novákoch
  • odkaliská TPP Nováky a
  • mokrade a rybníky pri Koši a Novákoch.

Z dôvodu zistenia potenciálu využitia daných brownfieldov bola nevyhnutná ich analýza. Tú vykonala spoločnosť PricewaterhouseCoopers Advisory, s.r.o. (PwC) v rámci projektu „Obnova pozemkov a majetku a rozvoj sektorov so zlepšenými environmentálnymi dopadmi v uhoľnom regióne hornej Nitry“ na základe zmluvy s Generálnym riaditeľstvom pre podporu štrukturálnych reforiem (DG REFORM) Európskej komisie.

Výsledkom analýzy sú návrhy možností využitia území pre potenciálnych investorov v regióne. Budúci záujemcovia o využitie priemyselného areálu (brownfield) môžu priamo kontaktovať vlastníkov týchto území. Pre konkrétnejšie informácie je Vám k dispozícii tím Implementačnej jednotky horná Nitra (TSK).

Plán využitia území – horná Nitra_zjednodušená verzia

Plán využitia území – horná Nitra_finálna správa

Dokumenty sú zverejnené so súhlasom spoločnosti PwC.