Aktuality

Platforma pre spravodlivú transformáciu v mene Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku a Generálneho riaditeľstva pre energetiku Európskej komisie pozýva partnerov na 5. stretnutie Platformy pre spravodlivú transformáciu.
Operačný program Slovensko, ako základný programový dokument, ktorého schválenie je dôležitým predpokladom čerpania finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ bol na základe úlohy B.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 71 z 2. februára 2021 predložený ...
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ing. Jaroslava Bašku dňa 13.04.2022 v priestoroch kongresovej sály župného úradu v Trenčíne v spolupráci so Združením Slovak Smart City cluster (SSCC).
Apr 11

Plán obnovy

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID – 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.
Združenie Slovak Smart City cluster (SSCC) v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom Vás pozýva na 5. konferenciu SSCC pod názvom: A(E)ko ďalej s energetikou v samospráve.
Dňa 28. marca 2022 od 13:00 sa uskutoční webinár k téme financovania projektov v uhoľných regiónoch v transformácii, ktorý pripravil sekretariát Iniciatívy pre uhoľné regióny v transfomácii Európskej komisie.
V súvislosti s pripravovanou transformáciou nášho regiónu sa v dňoch 22. – 23. marca uskutočnila návšteva zástupcov Európskej komisie (EK) – Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku (DG REGIO) na hornej Nitre.
Dňa 15. marca 2022 sa v priestoroch Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi konalo pracovné stretnutie zástupcov Ministerstva investícií, regionalného rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) a Trenčianskeho samospravávneho kraja (TSK) so zástupcami samospráv hornej Nitry a následne pracovný ...
Dňa 9. marca 2022 zasadala tematická komisia pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST) zriadená pod Radou partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za online účasti zástupcov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, Európskej komisie (EK), konzultačnej ...
Dňa 1. marca 2022 sa v Trenčíne konal workshop s názvom Prechod k čistej energetike organizovaný Britskou ambasádou na Slovensku za účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), štátneho ...
<< < 3 4 5 6 7 > >>