Aktuality

Experti na stavbu cyklotrás či obnovu budov diskutujú a zároveň vzdelávajú zástupcov samosprávy ako čerpať prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti.
Dodatočný príspevok pre projekty zazmluvnené v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je reakciou na navyšovanie cien tovarov, problémy s ich dodávkami, nedostatkom pracovných síl a pod. v dôsledku pandémie COVID-19 a prebiehajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine.
Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR vás pozývajú na konferenciu pod názvom: Čistejšie ovzdušie v našich obciach – ako na to?
Slovensko v lete podpísalo Partnerskú dohodu s Európskou komisiou, vďaka čomu už vieme, do ktorých oblastí a na aké priority vláda rozdelí eurofondy v programovom období 2021 až 2027.
V súvislosti s prebiehajúcou transformáciou regiónu horná Nitra Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) realizuje národný projekt: „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“.
Hornonitriansky uhoľný región, ktorý prechádza postupnou transformáciou, navštívila hlava štátu Zuzana Čaputová.
TSK v spolupráci s STU Bratislava vypracovali pracovný návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHRSR) Trenčianskeho kraja na roky 2022 – 2030.
K priebehu prípravy Plánu spravodlivej transformácie, mechanizmu podpory a dopadom transformácie hovorí Peter Balík, generálny riaditeľ sekcie inovácií, strategických investícií a analýz Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo prvú výzvu na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov z plánu obnovy v objeme 120 miliónov eur.
Spoločnosť Brose Prievidza slávnostne odovzdala európske certifikáty odbornej spôsobilosti za účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku ďalším študentom SOŠ Prievidza a SOŠ Handlová zapojeným do systému duálneho vzdelávania. 
<< < 3 4 5 6 7 > >>