Aktuality

Dňa 30. Novembra 2021 sa konalo spoločné online stretnutie regionálnych tematických komisií (pracovných skupín) pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST), zriadených pod Radami partnerstva samosprávnych krajov. Pracovné stretnutie viedlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja ...
Platforma pre spravodlivú transformáciu v mene Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku (DG REGIO) a Generálneho riaditeľstva pre energetiku (DG ENER) Európskej komisie pozýva partnerov na 4. stretnutie Platformy pre spravodlivú transformáciu. Podujatie sa uskutoční online od ...
Dňa 23. septembra 2021 sa konal seminár, pod názvom: „Horná Nitra: výzvy a príležitosti pre rozvoj regiónu„.
Za účasti zástupcov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, Ministerstva hospodárstva SR, Európskej komisie (EK), verejného a časti súkromného sektora a projektových kapacít z územia hornej Nitry sa začiatkom septembra uskutočnilo online zasadnutie tematickej ...
V prvý júlový deň sa konalo online zasadnutie tematickej komisie pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST), zriadenej pod Radou partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Dňa 19. Mája 2021 sa uskutočnilo online zasadnutie tematickej komisie pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST), zriadenej pod Radou partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Platforma pre spravodlivú transformáciu v mene Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku (DG REGIO) a Generálneho riaditeľstva pre energetiku (DG ENER) Európskej komisie pozýva partnerov na 3. stretnutie Platformy pre spravodlivú transformáciu. Podujatie sa uskutoční online ...
24. februára zasadala online tematická komisia pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST), zriadená pod Radou partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
V stredu, 20. januára sa zástupcovia Implementačnej jednotky horná Nitra, spolu s inými zástupcami samosprávy, mesta Handlová, Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici a Hornonitrianskych baní, Prievidza, a.s., zúčastnili online prezentácie urbanistického riešenia navrhnutého pre ...
<< < 5 6 7 8 9 > >>