Aktualizovaný harmonogram výziev Programu Slovensko na rok 2023

Potenciálni žiadatelia môžu na stránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR https://www.eurofondy.gov.sk/vyzvy/index.html nájsť aktualizovaný Harmonogram plánovaných výziev Programu Slovensko 2021 – 2027 na kalendárny rok 2023, Verzia č. 2.0.