Efektívne a inovatívne postupy obstarávania projektov na zvýšenie energetickej efektívnosti - Pozvánka na školenie v oblasti verejného obstarávania

Obstarávatelia  z verejného  sektora obstarávajúci projekty v oblasti energetickej efektívnosti sa môžu prihlásiť na školenie, ktoré 12. júna 2023 organizuje spoločnosť  PwC v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi ako súčasť projektu Podpory pre implementáciu Plánu spravodlivej transformácie na Slovensku.


Dokumenty na stiahnutie