Informačný deň k technickej asistencii ELENA

V utorok 17. októbra sa v Bratislave uskutočnil informačný deň k technickej asistencii Európskej investičnej banky (EIB) ELENA. Podujatia sa zúčastnila pani Zuzana Kaparová, vedúca kancelárie EIB na Slovensku, pán Peter Balík, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako aj zástupcovia EIB, samospráv, či odborníkov z oblasti energetiky. Účastníkom sa prostredníctvom videa prihovoril aj pán Kyriacos Kakouris, podpredseda EIB. Na konferencií sa mohli dozvedieť, ako požiadať o grant ELENA, aké investičné portfólia sú oprávnené, ako aj detaily o konkrétnych príkladoch z prebiehajúcich projektov. Nástroj ELENA poskytuje technickú podporu pri rozvoji energetickej efektívnosti a investíciách do obnoviteľných zdrojov energie v budovách, ako aj podporu udržateľnej mestskej dopravy.

Na dôležitosť obnovy verejných budov upozornil minister investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Peter Balík. "Ak chce Slovensko dosiahnuť klimatické ciele do roku 2030 a 2050, je potrebné zmeniť aj prístup k obnove budov. Na Slovensku máme približne 15 000 verejných budov, pričom rekonštrukciu si vyžaduje až 75 % z nich," priblížil pán minister Balík. Po Košickom samosprávnom kraji, ktorý sa do programu ELENA zapojil v januári 2021 s obnovou verejných budov, sa o poskytnutie technickej asistencie uchádza aj región horná Nitra. Trenčiansky samosprávny kraj prezentoval svoje skúsenosti s procesom prípravy žiadosti, ktorá by sa mala týkať verejných budov na hornej Nitre. Investičný balík predstavuje sumu 40 miliónov eur a túto technickú prípravu je potrebné uskutočniť do troch rokov.

Všetky prezentácie z podujatia sú dostupné na Euconf.