Integrovaná územná stratégia TSK schvalená

Rada Partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) na svojom online zasadnutí dňa 19.12.2022 schválila Integrovanú územnú stratégiu TSK pre programové obdobie 2021 – 2027. Rada partnerstva je kľúčový orgán na úrovni samosprávneho kraja, ktorý sa podieľa na implementácii fondov Európskej únie v programovom období 2021- 2027. Jej hlavnou úlohou je schvaľovanie Integrovanej územnej stratégie a projektových zámerov. V ďalšom období bude Integrovaná územná stratégia aktualizovaná – doplnená o alokácie, merateľné ukazovatele a zásobník projektových zámerov.

Ďaľšie informácie, ako aj uznesenie zo zasadnutia a schválenú Integrovanú územnú stratégiu TSK pre programové obdobie 2021 – 2027 nájdete na tomto linku.