Konferencia "Sokolovsko inspires"

V dňoch 18-19. októbra sa v Karlovarskom kraji konala medzinárodná konferencia "Sokolovsko Inspires", ktorej sa zúčastnila aj zástupkyňa Implementačnej jednotky horná Nitra. Pracovná cesta sa uskutočnila na pozvanie európskej kancelárie organizácie ICLEI - Local Governments for Sustainability, ktorá združuje viac ako 2500 miestnych a regionálnych samospráv. ICLEI aktuálne implementuje pre mesto Sokolov v Karlovarskom kraji, Česká republika technickú asistenciu JTP Groundwork, ktorá má o.i. priniesť mestu aj vypracovanie lokálneho Plánu spravodlivej transformácie.

konferencia sokolovsko inspires

Konferencia sa uskutočnila ako súčasť tejto technickej asistencie a v rámci prezentácií vystúpili rôzni hostia, napr. z Chorvátska, Írska, Rumunska, Čiech, Maďarska, Poľska, či z Rumunska s príkladmi transformácie ich regiónov. V rámci druhého dňa konferencie vystúpila zástupkyňa IJHN s prezentáciou k transformácii hornej Nitry, kde sa venovala príprave Akčného plánu, aktuálnemu stavu implementácie Fondu spravodlivej transformácie na Slovensku i v rámci TSK a pripravovaných, resp. realizovaných projektoch. 

Konferencia "Sokolovsko inspires" bola pripravená najmä pre zástupcov miestnych samospráv a firiem, ale bola naozaj veľmi inšpiratívna aj pre nás. Nadviazali sme počas nej množstvo kontaktov a veríme, že nám to pomôže pri ďalšej práci v prospech regiónu.