Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny

Cieľom výzvy je poskytnúť dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny.

Dátum vyhlásenia výzvy: 1.12.2022

Lehota na predkladanie žiadosti do: 22.12.2022

Disponibilný objem zdrojov: 359 820 623 EUR

Ďalšie infomácie nájdete na nasledovnom odkaze: https://energodotacie.mhsr.sk/vyzva.html