Posilňovanie povedomia o Garantovaných energetických službách

V stredu 21. júna 2023 sa uskutočnilo školenie zamerané na tému GES (Garantované energetické služby). Podujatie sa konalo v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja a bolo určené pre predstaviteľov samospráv Trenčianskeho kraja.

Školenie otvorila pani Ing. Martina Lamačková, vedúca odboru regionálneho rozvoja Trenčianskeho kraja, ktorá privítala všetkých účastníkov. Školenie bolo vedené odborníkmi v oblasti GES - zakladajúcimi členmi Asociácie poskytovateľov energetických služieb. Ich prednášky zahŕňali dôležité aspekty, príklady a postupy súvisiace s GES. Účastníci mali príležitosť získať cenné informácie a znalosti o GES, objaviť ich potenciál a možnosti využitia. Školenie bolo navrhnuté tak, aby poskytlo praktické nástroje a inšpiráciu pre účastníkov pri realizácii ich projektových zámerov.

 

Program školenia zahŕňal tieto témy:

Príprava projektov GES

návrh a výber vhodných opatrení a objektov, energetická efektívnosť, všeobecné otázky a princípy GES, príklady GES

Prednášajúci: Róbert Máček, riaditeľ, ENVIROS, s.r.o.

 

Verejné obstarávanie GES

štandardná zmluva GES, zmluva s rozšírenými zárukami, príklady obstarania GES

Prednášajúci: Tomáš Uríček, senior konzultant, Tatra Tender s.r.o.

 

Pohľad na GES zo strany spoločnosti poskytujúcej garantovanú energetickú službu

postup pri realizácií GES projektov, príklady realizovaných GES, na čo si dávať pri príprave a realizácii pozor

Prednášajúci: Marek Zajíček, vedúci obchodného oddelenia, KOOR, s.r.o.

 

Diskusia bola veľmi podnetná a účastníci mali možnosť získať odpovede na svoje otázky a boli im poskytnuté podrobné informácie týkajúce sa tejto problematiky. Celková atmosféra školenia bola pozitívna a účastníci odchádzali s novými perspektívami týkajúcimi sa GES.