Príprava stredných odborných škôl v regióne hornej Nitry na zvýšenie kvality a zatraktívnenie vzdelávania

Stredné odborné školy v okrese Prievidza a Partizánske, oprávnené v rámci výzvy na podporu komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania z Fondu na spravodlivú transformáciu, sa pripravujú na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na svoje projekty. Vďaka ich realizácii si budú môcť obstarať materiálno - technické vybavenie, aktualizovať vzdelávacie programy, zapojiť odborníkov do vyučovacieho procesu, či vzdelať vlastných pedagogických zamestnancov. S dôslednou prípravou sú školám nápomocní projektoví manažéri Implementačnej jednotky horná Nitra (IJHN).

Školy z nášho regiónu sa v rámci svojej prípravy zúčastnili informačného semináru k výzve, ktorý koncom augusta organizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako vyhlasovateľ, pre všetkých oprávnených žiadateľov, za účelom predstavenia kľúčových aspektov výzvy a najmä prediskutovania otázok a nejasností zo strany žiadateľov.

Zástupcovia dotknutých škôl vrátane projektových manažérov IJHN sa zúčastnia tiež školenia v oblasti verejného obstarávania v rámci predmetnej výzvy, ktoré plánuje 18. septembra uskutočniť spoločnosť PwC v rámci projektu Podpory pre implementáciu Mechanizmu spravodlivej transformácie na Slovensku, na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja.