Telemedicína a inovatívne riešenia v zdravotníctve

Dňa 14.6.2023 sa na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnil workshop: „Telemedicína a inovatívne riešenia v zdravotníctve“ za účasti zástupcov nemocníc a v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi a ďalších odborníkov z oblasti zdravotníctva. Podujatie pripravilo Dánske veľvyslanectvo v Prahe v spolupráci s TSK.

Na podujatí vystúpili p. PhDr. Elena Štefíková, MPH, vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci TSK a zároveň riaditeľka NsP Myjava, Ing. Lukáš Palaj, generálny riaditeľ sekcie digitalizácie a informatiky Ministerstva zdravotníctva SR a p. Henrik L. Ibsen z platformy OpenTeleHealth, Dánsko.

Pani Štefíková informovala o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na území kraja a tiež o nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Pán Palaj prezentoval pripravované nastavenie právneho rámca v oblasti telemedicíny na Slovensku a p. Ibsen zdieľal jeho skúsenosti so zavádzaním pilotného telemedicínskeho projektu v Dánsku. Prednášajúci sa zhodli na tom, že po nastavení procesov zo strany regulátora môže oblasť telemedicíny zlepšiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zvýšiť komfort tak pre pacientov, ako aj pre zdravotníkov.