V časti Financovanie boli aktualizované informácie k možnostiam financovania projektov z rôznych zdrojov k termínu 16. november 2023.

Implementačná jednotka horná Nitra v pravidelných intervaloch zverejňuje na svojej stránke v časti Financovanie možnosti získania finančných prostriedkov pre projekty z rôznych oblastí.