V časti Financovanie boli aktualizované informácie k možnostiam podpory projektov z rôznych zdrojov k termínu 30. november 2023.

Implementačná jednotka horná Nitra v pravidelných intervaloch zverejňuje na svojej web stránke v časti Financovanie možnosti získania finančných prostriedkov pre projekty z rôznych oblastí.