Plán spravodlivej transformácie územia, ako príloha Programu Slovensko 2021-2027, schválený Európskou komisiou dňa 23.11.2022

Zoznam súborov