O nás

Implementačná jednotka horná Nitra

Súčasťou tvorby akčného plánu bol tiež zber potenciálnych indikatívnych projektov s cieľom zistiť záujem o realizáciu projektov, ktoré by mohli byť súčasťou akčného plánu, zistiť potenciálnych nositeľov projektov, a tiež analyzovať, ako tieto indikatívne projekty pomáhajú napĺňať ciele jednotlivých pilierov, priorít a opatrení akčného plánu. (Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra, PriceWaterhouseCoopers, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, 2019)

Cieľovou skupinou tejto časti projektu budú predovšetkým obyvatelia a subjekty pôsobiace v území regiónu hornej Nitry a pripojeného stredného Ponitria, teda okresov Prievidza a Partizánske. V celkovom pohľade však bude pozitívny dopad na celé územie kraja. Transformácia uhoľného regiónu podporí konkurencieschopnosť celého kraja a tým bude mať dopad na kvalitu života všetkých jeho obyvateľov. (zdroj: opis projektu)

Úlohy oddelenia:

Oddelenie sa zameriava na manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja so zacielením na implementáciu opatrení Akčného plánu transformácie hornej Nitry: