Možnosti financovania

Vyhlásené výzvy a vyzvania:

  • Podpora modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – vodné elektrárne_01I02-26-V03