Prezentácia urbanistického riešenia „Bane Handlová“

V stredu, 20. januára sa zástupcovia Implementačnej jednotky horná Nitra, spolu s inými zástupcami samosprávy, mesta Handlová, Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici a Hornonitrianskych baní, Prievidza, a.s., zúčastnili online prezentácie urbanistického riešenia navrhnutého pre rozsiahly areál Baní Handlová po ukončení ťažby hnedého uhlia. Riešenie navrhli študenti vertikálneho ateliéru Polakovič / Bátor Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave v rámci ich ateliérovej tvorby.

Študenti štvrtého, piateho a šiesteho ročníka FAD STU sa zaoberajú fascinujúcou témou konverzie banských areálov a ich reštartu po ukončení aktivít banských aktivít. Pracujú pod vedením skúsených a oceňovaných slovenských architektov – Ing. Arch. Štefana Polakoviča a Ing. Arch. Jozefa Bátora, PhD.

Študenti počas ich práce najskôr spoločne rozpracovali nový „masterplan“ celého areálu baní, ktorý si potom rozdelili na niekoľko častí, a tie následne riešili v menších tímoch. Počas prezentácie študenti predstavili históriu lokality, analýzu areálu na základe workshopu na mieste, ako aj súčasný stav. Potom spôsob, akým uvažovali pri hľadaní nových funkcií banského areálu. Hlavnou myšlienkou bolo využiť možnosti sociálnej a ekonomickej transformácie a vytvoriť z Handlovej iné, „nové mesto“, ktoré ale nezabúda na svoju históriu a tradície.

Práce na urbanistickom riešení areálu Baní Handlová sú pokračovaním silnej a aktuálnej témy revitalizácie banských brownfieldov na hornej Nitre – ako prvý bol spracovaný študentmi v predchádzajúcom období areál Baní Cigeľ, kde autori prezentovali jeho pretvorenie do podoby “autonómneho mesta”, ktoré je priamo prepojené so súmestím Prievidza – Bojnice.

areal bani

Veríme, že skvelá, vizionárska práca študentov ateliéru Polakovič / Bátor FAD STU nájde svoje uplatnenie a stane sa dobrým zdrojom inšpirácie a podkladom pre potenciálnych investorov do budúcna.Podklady z prezentácie sú dostupné na webovom sídle ateliéru.

Axonometria navrhovaného riešenia