Aktuality

Dňa 30. septembra júna 2022 sa konalo zasadnutie Tematickej komisie pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST) zriadenej pod Radou partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za účasti zástupcov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR), Európskej komisie ...
Koordinačné stretnutie župných stredných škôl z hornonitrianskeho regiónu so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa uskutočnilo v priestoroch prievidzského gymnázia.
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ponúka subjektom verejného aj súkromného sektora na hornej Nitre bezplatné poradenstvo pri príprave projektov a žiadostí o grant v oblasti energetiky.
Iniciatíva EÚ pre uhoľné regióny v procese transformácie spúšťa novú výzvu na predkladanie žiadostí o získanie technickej pomoci START (Secretariat Technical Assistance to Regions in Transition).
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu regionálnych projektov pre samosprávne kraje, obce zahrnuté do území udržateľného mestského ...
Mladí ľudia a ich organizácie sa môžu zapojiť do výzvy projektu EUTeens4Green a získať tak podporu až do výšky 10 000 €.
Dňa 19. septembra júna 2022 sa konalo zasadnutie Tematickej komisie pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST) zriadenej pod Radou partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za účasti zástupcov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, Európskej komisie ...
Dovoľujeme si Vás pozvať na webinár, ktorý sa uskutoční dňa 27. septembra 2022 od 9:00 do 11:00 h v online formáte prostredníctvom platformy Microsoft Teams.
Dovoľujeme si Vás informovať o online podujatí organizovanom Európskou komisiou pre subjekty verejnej správy k III. pilieru Mechanizmu spravodlivej transformácie, ktoré sa uskutoční 14.9.2022.
<< < 1 2 3 4 5 > >>