Aktuality

Podniky môžu požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo najnovší newsletter k téme prípravy a implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu formou e-mailu. Newsletter preto zverejňujeme aj na našom webovom sídle. Prečítať a prípadne stiahnuť si ho môžete nižšie.
Rada Partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) na svojom online zasadnutí dňa 19.12.2022 schválila Integrovanú územnú stratégiu TSK pre programové obdobie 2021 – 2027.
Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR po schválení Programu Slovensko 2021 – 2027 Európskou komisiou, ku ktorému došlo 23.11.2022, zverejnilo brožúru pod názvom „Tvoríme lepšie Slovensko“.
Cieľom výzvy je poskytnúť dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny.
Európska komisia schválila Program Slovensko 2021 – 2027. Ide o základný dokument pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a jediný operačný program v sedemročnom programovacom období rokov 2021 – 2027.
Dňa 30. septembra júna 2022 sa konalo zasadnutie Tematickej komisie pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST) zriadenej pod Radou partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za účasti zástupcov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR), Európskej komisie ...
Koordinačné stretnutie župných stredných škôl z hornonitrianskeho regiónu so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa uskutočnilo v priestoroch prievidzského gymnázia.
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ponúka subjektom verejného aj súkromného sektora na hornej Nitre bezplatné poradenstvo pri príprave projektov a žiadostí o grant v oblasti energetiky.
Iniciatíva EÚ pre uhoľné regióny v procese transformácie spúšťa novú výzvu na predkladanie žiadostí o získanie technickej pomoci START (Secretariat Technical Assistance to Regions in Transition).
<< < 1 2 3 4 5 > >>