Aktuality

Dovoľujeme si Vás informovať o online podujatí organizovanom Európskou komisiou pre subjekty verejnej správy k III. pilieru Mechanizmu spravodlivej transformácie, ktoré sa uskutoční 14.9.2022.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako orgán zodpovedný za prípravu Plánu spravodlivej transformácie územia Slovenska zverejnilo letný newsletter e-mailovou formou.
Vlastník/spoluvlastník staršieho rodinného domu bude môcť od polovice októbra 2022 žiadať o príspevok z Plánu obnovy a odolnosti SR na jeho rekonštrukciu.
Kontaktné centrá Prievidza a Nováky Vás v rámci národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra pozývajú na podujatie zamerané na zachovávanie baníckych tradícii, ktoré sa uskutoční počas Baníckeho jarmoku v Prievidzi v spolupráci s Hornonitrianskym baníckym spolkom.
O dotáciu môžu žiadať obce do 2000 obyvateľov, ktoré sa aspoň čiastočne nachádzajú v chránených územiach a Záujmové združenia právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, ktorých priemer počtu obyvateľov zo všetkých členov jedného záujmového združenia je do 2 000 obyvateľov, a ktorých členovia ...
Experti na stavbu cyklotrás či obnovu budov diskutujú a zároveň vzdelávajú zástupcov samosprávy ako čerpať prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti.
Dodatočný príspevok pre projekty zazmluvnené v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je reakciou na navyšovanie cien tovarov, problémy s ich dodávkami, nedostatkom pracovných síl a pod. v dôsledku pandémie COVID-19 a prebiehajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine.
Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR vás pozývajú na konferenciu pod názvom: Čistejšie ovzdušie v našich obciach – ako na to?
Slovensko v lete podpísalo Partnerskú dohodu s Európskou komisiou, vďaka čomu už vieme, do ktorých oblastí a na aké priority vláda rozdelí eurofondy v programovom období 2021 až 2027.
V súvislosti s prebiehajúcou transformáciou regiónu horná Nitra Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) realizuje národný projekt: „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“.
<< < 1 2 3 4 5 > >>