Aktuality

Dňa 20. septembra 2023 sa v priestoroch Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry konala diskusia k pripravovanej výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívanie OZE vo verejných budovách.
Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST) zasadala už po štvrtýkrát, v Historickej budove Národnej rady SR v Bratislave, dňa 19. septembra 2023.
Stredné odborné školy v okrese Prievidza a Partizánske, oprávnené v rámci výzvy na podporu komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania z Fondu na spravodlivú transformáciu, sa pripravujú na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na svoje projekty.
V stredu 21. júna 2023 sa uskutočnilo školenie zamerané na tému GES (Garantované energetické služby).
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo prvú výzvu z nových eurofondov z Programu Slovensko. Určená je na podporu odborného vzdelávania regiónov oprávnených čerpať prostriedky z Fondu na spravodlivú transformáciu. Alokácia pre región hornej Nitry predstavuje ...
Dňa 14.6.2023 sa na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnil workshop: „Telemedicína a inovatívne riešenia v zdravotníctve“.
Obstarávatelia z verejného sektora obstarávajúci projekty v oblasti energetickej efektívnosti sa môžu prihlásiť na školenie.
Potenciálni žiadatelia môžu na stránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR organizovalo 1. júna 2023 v Trenčíne regionálnu konferenciu pod názvom Tvoríme lepšie Slovensko.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo kompletný harmonogram plánovaných výziev na rok 2023.
<< < 1 2 3 4 5 > >>